ПРЕПОРУКА ЗА СЛУШАЊЕ

Музика Прустовог времена – Ерик Сати, ”Жимнопеди 1”

 

 

 

 

Француски композитор Ерик Сати (1866 – 1925) слови за једног од најважнијих претходника амбијенталне и минималистичке музике. Група музичара ”Млади Равелисти” окупљена око Мориса Равела сматрала је чак са би Сати морао бити посматран као Дебисијев претеча. Сати је сарађивао са Жаном Коктоом, Паблом Пикасом и Жоржом Браком, као и са дадаистима Тристаном Царом, Франсом Пикабијем, Андре Дереном, Ман Рејем и Марселом Дишаном.

 

Жимнопеди је назив три кратка музичка дела које је Сати написао између 1888 и 1895 године. Необичан назив композиција долази од француског изговора грчке речи гимнопаедиа која означава годишњи фестивал на коме су младићи плесали наги или једноставно ненаоружани. Претпоставља се да је Сати дошао до овог назива читајући Флоберов роман Саламбо, док неки други тврде да је прави извор надахнућа била поезија Ж.П. Контамина де Лотура. Сати је такође могао доћи до овог назива читајући ”Речник музике” Доминика Мондоа, где је појам ”жимнопеди” објашњен као ”наги плес уз пратњу музике који су младе Спартанке изводиле у посебним околностима”. Када је реч о атмосфери која превладава у овом композицијама, постоји уверење да је Сати могао бити надахнут делима сумболистичког сликара Пјера Пиви Шаванеа.

 

препоруке за читање>> препоруке за гледање>> препоруке за слушање>>
CreativeCommons Ауторство-Делити под истим условима 4.0.